De mystieke origine van Human Design


Van 3 t/m 11 januari 1987 ontving de Canadese natuurkundeleraar genaamd Alan (Robert) Krakower de complete informatie over dit systeem als onderdeel van het 'Design of forms' via een channeling-ervaring. Deze zeer sceptische man was als wetenschapper niet geïnteresseerd in occulte zaken. Hij woonde al enkele jaren op Ibiza waar hij zich had teruggetrokken in een ruïne, toen een zeer dwingende stem - 'The Voice' zoals hij het zelf noemt - zijn hele wezen doordrong: “Ben je klaar om te werken!?” Acht dagen en acht nachten lang werkte hij onafgebroken. Deze choquerende ervaring zette zijn leven op zijn kop. Toen na paar jaar van experimenteren met het systeem bleek dat er een universele en logisch verklaarbare waarheid bleek te bestaan in wat hij had gehoord trad hij ermee naar buiten. Sindsdien heet hij zoals deze stem hem noemde: Ra Uru Hu.


Human Design is een synthese


Net als bij astrologie werkt Human Design met het tijdstip van geboorte als basis voor een unieke blauwdruk. Toch is dit systeem in het geheel niet meer met traditionele astrologie te vergelijken. Human Design is als een enorme kosmische puzzel waarin de afzonderlijke componenten pas betekenis krijgen zodra men ze in elkaar ziet grijpen. Alle informatie in dit systeem is direct af te lezen uit het Human Design diagram™. Dit diagram bevat negen centra van energie (chakra’s), die met elkaar verbonden kunnen zijn binnen een stelsel van 36 Kanalen (Kabbala).

De posities van Planeten (astrologie) op twee momenten maken via de tussenkomst van de 64 hexagrammen van de I Tjing schakelingen in dit diagram. Invulling en openheid van dit HD diagram laten zien hoe ons biogenetisch voertuig functioneert; de genetische ’blauwdruk’ van ieder individu is in een oogopslag zichtbaar.


Human Design verlangt geen geloof


Er kan geen gezonde toekomst voor onszelf en ons nageslacht zijn als we niet écht begrijpen hoe de dingen werken. Human Design is een logische en wetenschappelijke formule, ongelooflijk accuraat en zoals al vaker gebleken de gangbare wetenschap ver vooruit. In plaats van er in te geloven word je aangemoedigd om het te gebruiken in een experiment met jezelf. Grondlegger Ra Uru Hu zou niemand ooit van zijn ervaring verteld hebben als hij niet had ingezien dat er een empirische waarheid in besloten ligt. Kijk zelf of je de gegeven informatie kunt verifiëren, blijf vooral sceptisch en neem nooit iets voor waar aan dat je niet eerst zelf hebt begrepen en doorleeft!


Neutrino’s ‘programmeren’ het leven


Human Design is gebaseerd op het bestaan van Neutrino's. Dit zijn elementaire deeltjes die in de kern van iedere ster worden geproduceerd. Verondersteld werd dat neutrino’s energiedeeltjes zouden zijn zonder massa, maar in 1998 werd wetenschappelijk bewezen ze een minuscuul kleine massa hebben. Neutrino’s bewegen met nagenoeg de snelheid van het licht door het heelal en worden niet gehinderd door materie. Iedere seconde wordt elke kubieke centimeter van ons lichaam door honderden miljarden neutrino’s gepenetreerd. Het heelal is letterlijk een oceaan van neutrino’s. Dit is overigens wat in de klassieke tijd 'Chi' of 'Prana' werd genoemd. Het Human Design systeem laat ons zien wat de hedendaagse wetenschap nog niet kan bewijzen - dat alles en iedereen a.h.w. wordt geprogrammeerd door deze stroom van 'kosmische informatie'.


NOVA documentary - the Ghost Particle

I-Tjing & DNA


Uitgevouwen Genoom

De ontdekking van DNA in de loop van de vorige eeuw liet ons al zien dat dit het fundamentele patroon is dat aan alle leven op aarde ten grondslag ligt. Human Design toont de treffende overeenkomst tussen de systematiek van de I-Tjing, een 5000 jaar oude Chinese orakelmethode en de structuur van ons DNA. De I-Tjing bevat 64 hexagrammen die elk bestaan uit een combinatie van zes yin- en yanglijnen en het menselijk DNA bestaat uit 64 Codons.Terug…

Naar boven