Een korte op somming van de twaalf profielenZeven keer ‘Right angle’:   1/3   1/4   2/4   2/5   3/5   3/6   4/6

De eerste zeven zijn profielen van mensen die een persoonlijke bestemming in dit leven hebben. Relaties met anderen hebben geen invloed op hun eigen bestemming.


1/3

Mensen die verdiept zijn in zichzelf en in hun eigen proces alles onderzoeken om fundamentele zekerheden te verkrijgen. Iets dat geen stevig fundament vormt breken ze liever gelijk weer af. Ze kunnen behalve goed vallen ook altijd weer opstaan.


1/4

Mensen die graag onderzoeken en diep op dingen ingaan. Alles dat ze belangrijk vinden willen ze het liefste uitdragen en toevertrouwen aan hun innigste vrienden.


2/4

Natuurtalenten die het liefst met rust gelaten willen worden, maar wanneer ze hun roeping vinden, zich totaal toegewijd in de wereld kunnen inzetten.


2/5

Mensen met grote talenten, waarmee ze anderen verleiden om erop te projecteren, zonder dat ze het zelf in de gaten te hebben.


3/5

Mensen die in hun onbevangenheid door alles uit te proberen ontdekken wat niet werkt. Ze bezitten de kwaliteiten om voordeel te kunnen halen uit negatieve situaties.


3/6

Mensen die wijs kunnen worden en een voorbeeld voor anderen zijn omdat ze zelf de nodige moeilijkheden aan den lijve hebben ondervonden.


4/6

Mensen die anderen in hun directe omgeving sterk kunnen beïnvloeden omdat ze vanuit een ideale en objectieve positie naar alles kijken.Een keer ‘Juxtapositie’: 4/1

Een speciaal profiel van mensen met een hele gefixeerde rol en taak in hun leven. Zij zijn een brug tussen de persoonlijke en de trans-persoonlijke ervaring.


4/1

Mensen die heel erg gefixeerd zijn en alleen anderen kunnen benaderen vanuit hun eigen betrouwbare fundament. Ze fungeren als pijlers. Ze hebben een grote invloed in hun directe contacten en kunnen heel waardevol zijn voor anderen.Vier keer ‘Left angle’: 5/1 5/2 6/2 6/3

De laatste vier zijn profielen van mensen met een transpersoonlijk karma. Zij kunnen slechts vervulling vinden in hun leven via speciale contacten met anderen.


5/1

Mensen die altijd in de belangstelling staan vanwege hun vermogen om anderen praktische zekerheden te bieden. Ze hebben hun privé-leven nodig om zelf zeker te blijven van hun eigen fundament.


5/2

Mensen die enorm in de belangstelling staan vanwege hun talenten maar het liefst met rust gelaten worden. Hun succes heeft alles te maken met het gehoor geven aan de juiste roeping in hun leven.


6/2

Mensen die een voorbeeldfunctie voor anderen kunnen hebben omdat ze schouwend zijn. Ze wachten op hun roeping, iets dat beantwoordt aan hun eigen ideaal. Hun leven bestaat uit drie fasen: tot 30 jaar is een moeilijke periode, van 30 tot 50 een optimistische en na 50 jr breekt een bloeifase aan waarin ze alleen een rol kunnen spelen vanuit hun authenticiteit.


6/3

Mensen die in hun jonge jaren lijden onder chaos en negativisme en pas op latere leeftijd inzien dat hun persoonlijk niets te verwijten valt. Pas dan kunnen ze ‘de geest’ terug krijgen en hiermee anderen laten inzien dat je ondanks alles toch een leuk leven kunt hebben.


Wil jij weten wat jou type is, vraag dan nu een Human Design diagram aan!Terug…

Naar boven