Mijn eigen ervaringen met Human Design


Denys Gooossens

Mijn naam is Denys Goossens. Al in 1996 kwam ik op het spoor van Human Design. Ik kan me nog precies herinneren hoe de eerste aanblik van mijn diagram mijn interesse wekte. In een eerste uitleg over mijn Design werd ik geconfronteerd met mezelf op een manier die ik niet direct verwacht had. Wat ik hoorde was het leven zoals dat voor mij altijd al was geweest. Sommige elementen vond ik zelf niet erg positief. Toch voelde ik direct een sterke resonantie met mijn innerlijke waarheid en dat gaf mij een gevoel van vertrouwen. Dat ik sommige dingen van mijzelf eigenlijk maar niks vond was misschien helemaal niet zo negatief als ik dacht. In alle eigenschappen, om het even welk oordeel we daarover zouden kunnen hebben, zit op een bepaalde manier blijkbaar toch ook iets goeds. Ik voelde dat ik iets had ontdekt dat mij veel zou kunnen bieden.


In maart 1996 ontmoette ik Ra Uru Hu voor de eerste keer en deed ik de basiscursus Human Design Systeem in “Mystèr” in Amsterdam. Er vielen heel wat puzzelstukjes op hun plaats toen ik de beginselen van het systeem, voornamelijk door zelfstudie leerde.


De reading die Ra Uru Hu mij in 1997 gaf was een ware initiatie. Ra legde me mijn Design met ongelooflijk veel detail en precisie uit. Een aantal kernpunten: Ik ben iemand die voornamelijk vanuit mijn onderbewustzijn functioneer. Dit betekent dat ik met mijn verstand nooit zou kunnen bevatten welke richting mijn leven zou gaan nemen. Ik hoef ‘enkel’ te vertrouwen op wat ik van nature al doe, me over te geven aan mijzelf en niet ingrijpen in het natuurlijke proces.


Ik wist dat ik een gevoelsmens ben, maar wat nieuw voor mij was is dat ik hiermee altijd een natuurlijk overwicht heb op mijn omgeving, zowel in positieve als in negatieve zin. Deze informatie impliceerde niet dat ik iets zou moeten willen beteugelen, maar wel dat het mij veel zou opleveren als ik me meer bewust zou worden van mijn emoties en daar eerlijk en geduldig mee om zou leren gaan.


Verder liet hij mij zien dat er in mijn contact met andere mensen veel valkuilen zijn. Het waanidee dat ik mijzelf zou moeten verbeteren of bewijzen. Een hunkering naar een consistente ‘feel-good’. Dat zijn mijn kwetsbare plekken. Hier ligt voor mij de verleiding om in momenten van melancholie mijzelf te verliezen. Vooral in mijn adolescente jaren viel ik keer op keer in deze valkuilen.


Ook leerde Ra mij dat mijn denken, hoe helder ook, voor mijzelf geen enkele waarde had. Het kan alleen van waarde zijn voor iemand anders. Deze les is voor iemand als ik, met een heel actief denkproces een langdurige geweest.


Ik prijs mij nog steeds zeer gelukkig dat ik Human Design op mijn pad vond. De reading zette een proces in gang dat mij uiteindelijk van een enorme mentale ballast heeft verlost. De angsten die mij vroeger weerhielden om mezelf te kunnen zijn bestaan niet meer nu ik in het centrum van mijn eigen energie en autoriteit sta. Doordat ik zoveel contact heb gekregen met de krachten die mij bewegen zijn overgave en rust in mij ontstaan, een volledige acceptatie van mezelf. Ik had jarenlang niet voor mogelijk gehouden dat ik van mezelf zou kunnen houden.


Human Design laat je heel duidelijk zien: het is oké wie je bent. Wij zijn allemaal uniek, precies zo ontworpen zoals we horen te zijn. We hebben vaak zoveel waardeoordelen over hoe we zouden moeten zijn, maar we moeten helemaal niets aan onszelf wíllen veranderen! (of aan anderen) Als we voor de eerste keer ons eigen Design zien kan het een schok zijn om te zien in welke valkuilen we steeds onze levenskracht zijn kwijtgeraakt. Toch krijgen we tegelijkertijd contact met wat wij wérkelijk zijn. We kunnen zeker zijn dat daar diep van binnen te allen tijde een vlam van liefde brandt.


Ik kan na al die jaren van ervaring en groei zeggen dat geduld écht een schone zaak is. Dat geldt voor mij als emotioneel persoon zeker, maar in feite voor iedereen. Het duurt zeven jaar voordat je lichaam alle cellen vervangen heeft door nieuwe. Pas na vele jaren van ‘jezelf zijn’ kun je ook echt los komen van alle conditionering die je in de weg heeft gezeten bij het kunnen uitleven van de persoon die je eigenlijk hoort te zijn. Dus kennis nemen van de informatie van je eigen Design is essentieel. Dit blijft een eerste en noodzakelijke stap in de transformatie van jezelf.Mijn Human Design Opleidingen
Mijn Design


Ik ben een manifesterende generator, met emotionele autoriteit, en een 6/2 profiel, Mijn incarnatiekruis is: “left angle cross of informing


Design van Denys Goossens


Naar boven