Zonnevelcht Centrum

De Solar-Plexus ‘Spirit’ (motor)

Emotioneel bewustzijn

Dit is het centrum van de emoties en het meest dominante van allemaal. De Solar-Plexus genereert emotionele golven van hoop en pijn. Het is een zeer sterke motor die mensen drijft in hun behoeften, passies en verlangens.In dit centrum bestaat de potentie van emotioneel bewustzijn, maar het is vooraleer een sterke motor die emotionele golven genereert. Uit deze golven kunnen verwachtingen voortvloeien die mensen verblinden voor de nuchtere werkelijkheid van het leven. De kracht van de motor zet emotionele mensen juist aan om op hun golven te springen zonder dat ze daar helder over zijn. Mensen met een gedefinieerde Solar-Plexus hebben een instabiel proces te doorlopen dat vraagt om geduld en om eerlijkheid naar zichzelf. (zie innerlijke autoriteit - emotioneel)


Een niet gedefinieerde Solar-Plexus is minstens zo dominant als een gedefinieerde. Iemand met een open Solar-Plexus neemt direct de emotie(s) van een ander over en reflecteert die twee maal zo sterk. Als zij zich identificeren met de wisselende emoties die ze ondergaan zijn ze niet in staat een leven als zichzelf te leven.Terug…