Keel Centrum

Het Keel centrum ‘Metabolisme’

Articulatie / Actie

Het Keel centrum is het meest complexe van alle centra. Het reguleert onze stofwisseling. Hier ligt onze capaciteit om ons uit te drukken en met elkaar te communiceren, zowel d.m.v. taal als met activiteit. Alleen als de Keel verbonden is met een van de 4 motoren kan er behalve verbale communicatie ook activiteit ontstaan.Iemand met een gedefinieerd Keel centrum geeft op een specifieke manier expressie en vorm aan zijn/haar leven en kan vertrouwen op een zekere uitdrukkingsvaardigheid. De kwaliteit van die expressie wordt volledig bepaald door de definities die er bestaan tussen het Keel centrum en andere centra en de mate waarin men zich daarvan bewust is.


Iemand met een ongedefinieerd Keel centrum staat onder druk om te spreken of te doen en wordt altijd door anderen bepaald in de mogelijkheden om zich verbaal uit te drukken. Als zo iemand steeds probeert te initiëren en de aandacht op te eisen leeft hij niet zijn eigen Design. Dit leidt tot een leven dat niet bij die persoon past en uiteindelijk tot problemen met de gezondheid.Terug…