Hoofd Centrum

Het Hoofd centrum ‘Bewustzijn’

Inspiratie

Dit centrum wordt geassocieerd met de pijnappelklier in de hersenen. Die werkt als een membraan tussen de grote grijze massa in de hersenen (opslag van data) en de neo-cortex (verwerking van data). Pas als iets voorbij deze ‘grenswacht’ komt vormt het een druk om actief te gaan denken.Mensen met een gedefinieerd Hoofd centrum hebben een voortdurende druk om te willen weten, te verklaren of te begrijpen. Dit centrum voedt het proces van conceptualiseren door een bepaalde druk op hen uit te oefenen. Deze mensen zouden zich moeten realiseren dat hun inspiratie er is alleen voor het bewustwordingsproces en niet om actief te worden. Het Hoofd centrum ligt verder weg van een motor dan alle andere centra.


Bij mensen met een ongedefinieerd Hoofd centrum is de timing de manier waarop het denken geïnspireerd wordt steeds afhankelijk van factoren buiten henzelf. Zij zijn open voor iedere inspiratie. Mentale druk is er niet constant, maar meestal alleen als iemand anders in hun aura komt die dit centrum voor hen activeert.Terug…