Hart Centrum

Het Hart centrum ‘Ego/Vorm’ (motor)

Wilskracht

Dit centrum lijkt met zijn 4 poorten klein, toch is het een zeer complexe en krachtige motor. Hier zetelt het “ik” en de wil. Behalve met het hart zelf is dit centrum verbonden met de galblaas, thymusklier en de maag.


Mensen met een gedefinieerd Hart centrum hebben een consistente wil die ze kunnen inzetten om zich staande te houden in de materiële wereld. Ze hebben een ingebouwd mechanisme dat hen vertelt wanneer te werken en wanneer te rusten en een natuurlijk gevoel voor eigenwaarde.


In mensen met een open Ego is er geen consistente wil of geldingsdrang. In deze mensen leidt de drang om zich ook te willen bewijzen tot veel gezondheidsproblemen en uiteindelijk tot het verlies van eigenwaarde.Terug…