G Centrum

Het G centrum ‘Liefde / Oriëntatie’

Identiteit

Het G centrum, ook wel het 'Zelf' genoemd, is onze identiteit. Het is de bron van Zelfliefde en onze connectie met de totaliteit.In mensen met een gedefinieerd G centrum is er sprake van een vaste identiteit. Ze hebben een zeker gevoel van een missie in hun leven. Deze mensen kunnen altijd in zichzelf een bron van liefde vinden en vertrouwen op een zekere richting in hun leven.


In Mensen met een open G centrum bestaat niet zoiets als een gefixeerd Zelf. Zij zijn a.h.w. spiegels voor mensen met een gedefinieerd G centrum. Door contacten met veel verschillende mensen zijn ze uiteindelijk in staat de juiste richting voor zichzelf te vinden. Als ze ophouden met zoeken naar liefde/richting en een eigen identiteit kunnen ze uiteindelijk ware liefde teruggeven en een echte gids voor anderen zijn.Terug…