Vormen van autoriteit


Voet Sporen In Het Zand

Op welke vorm van autoriteit iemand kan vertrouwen is afhankelijk van de centra die zijn gedefinieerd (ingekleurd). Er is een hiërarchische structuur van de centra die voor iemand innerlijke autoriteit kunnen bevatten. Iets meer dan de helft van alle mensen heeft een gedefinieerde Solar Plexus. Dit centrum van emoties is in potentie een bewustzijnscentrum en heeft de capaciteit om het leven sturing te geven. Emoties zijn allesbepalend voor die mensen, of ze zich daarvan bewust zijn of niet.


Centra die niet gedefinieerd zijn kunnen nooit de functie van innerlijke autoriteit hebben. De wijsheid die een open centrum kan vergaren kan op den duur wel van waarde zijn voor een ander.


Innerlijke autoriteit zit ook nóóit in het verstand! De Ajna volgt iedere autoriteit die zich aandient en kan daardoor geen betrouwbare bron zijn voor het inslaan van een bepaalde richting. Ons verstand is er om te onderzoeken, dingen met elkaar te vergelijken, concepten te vormen en met elkaar te communiceren. Als het verstand doet waar het goed in is, ontwikkelt het zich tot een uiterlijke autoriteit. Die is nooit voor zichzelf van waarde, maar kan dat wel voor anderen zijn.


Beslissingen kunnen nemen op basis van de eigen autoriteit is de essentie van deze kennis. Wanneer iemand gaat experimenteren met de eigen autoriteit treedt er een ware transformatie op van de kwaliteit van zijn of haar leven.


In een Individuele Human Design Reading wordt uitgebreid ingegaan op iemands innerlijke autoriteit. Binnen de synthese van de vier gezichtspunten type, autoriteit, profiel en definitie wordt het voor iemand duidelijk hoe er gebruik gemaakt kan worden van de unieke innerlijke autoriteit en wat de voor- en nadelen zijn als men deze ingeboren leidraad wel of niet volgt.


Wil jij weten wat jou innerlijke autoriteit is, vraag dan nu een Human Design diagram aan!


Terug…

Naar boven