Ludovico Einaudi

Human Design Analyse


Human Design is een synthese, allesomvattend en toch eenvoudig. Het geeft inzicht in de structuur van alle levensvormen en van het leven als geheel. Vanwege het visuele karakter is het niet moeilijk om te leren. Een eerste blik op het Human Design diagram toont meteen onze belangrijkste eigenschappen. Een meer diepgaande analyse van ons Design onthult al onze onderliggende structuren. Het is een bijna eindeloze bron van informatie. We zien onze talenten en aangeboren mogelijkheden. We zien de aard van onze connecties met andere mensen, de patronen en cycli in ons leven. We zien wat ons beweegt en motiveert, zowel bewust als onbewust. Ook zien we waar we open zijn en dus gevoelig zijn voor conditionering. Meer kennis van de openheid in ons eigen Design kan ons leren loslaten wat niet van nature bij ons past.


Na twee decennia van experimenteren met Human Design zijn er vier eenvoudige uitgangspunten voor een individuele analyse ontwikkeld zodat we een snel en juist begrip kunnen vormen van iemands Design.


4 Types: Ra Uru Hu kreeg van ‘the voice’ al direct te horen dat er slechts vier afzonderlijke types van mensen bestaan die elk een eigen soort energieveld/aura hebben. Deze verdeling van de mensheid in vier types impliceert een type-eigen strategie in het benaderen van de wereld.


Innnerlijke Autoriteit: Ieder mens heeft een bepaald vermogen om op een juiste manier beslissingen te nemen. Dit heet autoriteit. Door onze beslissingen te baseren op onze eigen autoriteit zorgen dat wij een pad inslaan dat bij ons past. Een mentaal begrip of een verstandelijke ‘keuze’ die wij maken is daartoe nooit in staat.


Profiel: Via ons profiel krijgen we een eerste contact met onze levensvervulling Ons profiel is a.h.w. het kostuum dat we hebben meegekregen waarmee we onze rol in dit leven kunnen uitleven.


Definitie: Door vanaf de oppervlakte steeds verder de diepte in te gaan worden alle facetten van ons leven op een steeds dieper niveau zichtbaar. Via definitie komen we direct terecht in de mechanische wetten die besloten liggen in ons DNA. Wat jou definieert maakt wie je werkelijk bent, de kracht die jij hebt als uniek gedifferentieerd mens.